PET-G

Nowy materiał do polskiego producenta DevilDesign PET-G
Modyfikowany Poli(tereftalan etylenu)

Kategorie